akumulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czego na najbliższe lata. W tym programie Komitet nie stanął na gruncie systemów ani duńskiej specjalizacji, ani niemieckim — rajfa jzenoskim, które, jak wiadomo, akumulują w jednej spółdzielni różne funkcje; stworzono nowy typ spółdzielni kupna i zbytu, który miał zadowolić palące potrzeby włościaństwa w dziedzinie sprzedaży produktów rolnych z pominięciem szkodliwego dla dobrobytu włościańskiego prywatnego pośrednictwa. Z przeglądu za 1925 rok widzimy, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.