akusatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzędny. Niestety, sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Kryterium, przy pomocy którego wyróżnia się pozycje centralne i marginalne w grupie orzeczenia 34 dla grup nominalnych zawodzi; czasowniki nieprzechodnie kategorialnie wykluczają związek syntagmatyczny z akusatiwem obiektu, natomiast żaden typ czasowników nie wyklucza związku z adwerbialnym wyrażeniem przyimkowym, toteż związek czasowników przechodnich z akusatiwem obiektu uznajemy za bardziej ścisły niż związek z adwerbialnym wyrażeniem przyimkowym (pozycja akusatiwu obiektu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1966. System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.