akustyczno-artykulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) definicję fonemu jako zdolnego do różnicowania znaczeń znaku językowego, na który składa się minimum cech akustyczno-artykulacyjnych relewantnych w procesie komunikacji językowej. Inne ważniejsze prace: Polabische Studien (1929), Das morphonologische System der russischen Sprache (1934), Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun (1922), Altkirchenslavische Grammatik (1954)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.