akustyczno-fizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po tragicznej śmierci prof. Kwieka kierownictwo Katedry objęła doc. dr Halina Ryffert, mianowana profesorem nadzwyczajnym w 1968 r.Kierownictwo Zakładu Akustyki Molekularnej powierzone zostało z chwilą jego utworzenia doc. drowi Antoniemu Śliwińskiemu. W ramach Katedry Akustyki i Teorii Drgań koordynowane są najważniejsze plany badań naukowych obydwu Zakładów tejże Katedry, wspólnie rozwiązywane są niektóre zagadnienia akustyczno-fizyczne wchodzące do ogólnego planu badań, wspólnie też prowadzony jest proces dydaktyczny w ramach studiów fizyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matematyka 1971. Matematyka, fizyka i chemia na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1969), Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.