akustyczno-fonetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W artykule pt. »Fonema«, umieszczonym w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, znajdujemy następujące wyjaśnienie tego terminu: „Fonema, at (greckie ęówirjua = głos) — termin językoznawczy: psychicznie żywa jednostka fonetyczna. Dopóki mamy do czynienia z przemijającym wymawianiem i słyszeniem, wystarcza termin głoska jako najprostsza jednostka fonacyjna, czyli wymawianiowa, sprawiająca jednolite wrażenie akustyczno-fonetyczne. Jeżeli jednak wstępujemy na grunt rzeczywistego świata językowego, istniejącego w swojej ciągłości jedynie psychicznie, jedynie tylko wyobrażeniowo, nie wystarcza nam już pojęcie głoski i oglądamy się za innym terminem mogącym oznaczać ekwiwalent, czyli równoważnik psychiczny głoski. Takim terminem jest właśnie fonem lub fonema”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Zygmunt, Abramowicz, Witold, Vetulani, Grażyna [red.] 1996. Język i technologia, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawni­cza PLJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.