akustyczno-fonologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A to dlatego, że po zbudowaniu wyrażenia [Maria kłamie] i zastosowaniu operacji Wydruk, oddzielającej cechy fonologicznc od pozostałych, Numeracja Początkowa byłaby nadal uzupełniana o nowe elementy leksykalne ([Jan], [nie wierzy], itp. ...), których cechy fonologiczne nie byłyby procesowane na poziomie interpretacji semantycznej (LF), a jednocześnie byłyby dodane zbyt późno do Numeracji Początkowej, żeby zostać przesłane do interpretacji akustyczno-fonologicznej przez Operację Wydruk, patrz diagram (x)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo