akustyczno-izolacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I 0 .a. jest wielkością zespoloną. Jej jednostką jest 1 om akustyczny, równy 1 g • cm"4 s_1. 0.a. jest jednym z parametrów charakteryzujących własności akustyczne mat. akustyczno-izolacyjnych i dźwiękochłonnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.