akustyczno-motoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oto np. w jaki sposób Trubeckoj wyjaśnia, co rozumie przez „system fonologiczny” w swych »Polabische Studien« *: „Przy uwzględnieniu pewnych powszechnych praw psychologicznych badania (...) pozwalają na zrekonstruowanie również psychicznej strony połabskiego systemu głoskowego, tzn. na wykrycie tych wyobrażeń dźwiękowych, czyli zamierzeń akustyczno-motorycznych, które stały poza obiektywnie wymawianymi dźwiękami i w tych dźwiękach się realizowały: w ten sposób dochodzimy do systemu fonologicznego języka połabskiego” (s. 6)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.