akustyczno-optyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obrazy poglądowe, unaocznienia, wykluczają się wzajemnie, ich komplementarność nie przyczyniłaby się ani do rozumienia świata, ani do rozumienia (i to w jeszcze większej mierze!) mikrokosmosu scenicznej, zmysłowej, akustyczno-optycznej zabawy. Znaczenia są sobie wprawdzie również przeciwstawne, ale ich wzajemne wykluczanie się może być sprowadzone do jednoczącego wzajemnego uzupełniania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirpsza, Witold 1965. Gra znaczeń. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.