akustyczno-pedagogiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowego ujęcia akustyczno-pedagogicznego wymaga więc także zagadnienie politechnizacji szkolnej, a więc nauczania, odbywającego się w laboratoriach, pracowniach i warsztatach, posługującego się narzędziami pracy fizycznej, maszynami i urządzeniami technicznymi. Wpro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo