akustyczno-percepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla weryfikacji wyżej wymienionych hipotez przeprowadzono doświadczenia akustyczno-percepcyjne. Wyniki eksperymentów obejmujących materiał zawierający kontrastywne próbki mowy poddano analizie statystycznej. Utworzono 4 pary krótkich wypowiedzi, w obrębie których miejsce akcentu decydowało o interpretacji gramatyczno-semantycznej wypowiedzi: nawóz — na wóz, jajem — ja jem, poradnia — pora dnia, zbieraliście — zbiera liście. Wyrazy z powyż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demenko, Grażyna 1999. Analiza cech supra­segmen­tal­nych języka polskiego na potrzeby techno­logii mowy, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.