akustyczno-systemowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ również same formy wyrażenia (czyli struktura fonologiczna wyrazów, struktura wizualno-semantyczna ekspresji mimicznej i gestykulacyjnej, struktura akustyczno-systemowa nut itd.) zostają odwzorowane w reprezentacji pojęciowej, oraz ze względu na to, że system pojęciowy koordynuje wszystkie przeżycia dostępne dla człowieka, diagram (5) można przedstawić adekwatnie w postaci (5 ): (5’) S J > FS t RPoj t SPoj 124...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkenberg, Gabriel, Fries, Norbert, Puzynina, Jadwiga (red.) 1992. Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.