akustyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczenie a. wzrosło szczególnie w ostatnim 50-leciu. Pojawiły się nowe, ważne dla społeczeństwa problemy do rozwiązania przez akustyków oraz nowe zastosowania a. Najważniejsze problemy, które wymagają rozwiązania na gruncie a. fiz., elektroakustyki i a. wnętrz, powstały w wyniku rozwoju telekomuni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.