akuszeria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Acad, etc., 1605 (tu wiersz: ad Petrum Szoman C.); Lubieniecki St., Hist, reformationis... 1685, passim, zwl. 253/4, 271; Zieleniewski M., Przyczynek do historii akuszerii w Polsce, W. 1857, 15; tenże, Notatki do hist, akusz. w Polsce, W. 1862, 16; Schaefer R., Wilhelm Fabricius von Hilden, Breslau 1904; tenże, Ausgewählte Observationes W. Fabry’s...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.