akutalnie    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W latach 1965 -1970 w ustawodawstwie w Polsce można spotkać używanie zarówno terminu dotacja, jak i subwencja. Obydwa te terminy zastosowane zostały w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych. Posłużono się terminem subwencja w odniesieniu do wszystkich przypadków, gdy finansowanie bezzwrotne miało miejsce z wewnętrznych zasobów zjednoczenia (np. funduszów rezerwowych). Zachowano natomiast określenie dotacji dla finansowania ze środków zewnętrznych, głównie budżetowych. Można żałować, iż akutalnie zarzucono posługiwanie się obydwoma terminami. Dawało to bowiem okazję ściślejszego wskazania na różne źródła, z których dokonywano wydatku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.