akutować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tytułem przykładu podajemy akcentuację przytoczonych wyżej niemotyw'Owranych tematów nominalnych. Akcentuację akutowaną nieruchomą (klasa litewska 1) mają: pienas, lot. rieksts (ale lit. rieśas 3), rietas, Metan (obecnie 3, ale por. serbo-chr. tit), łot. Hess (ale lit. liesas 3), mielas (obecnie 3, ale por. serbo-chr. mi o), iena, liepa, pieva, stela,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.