akutowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) np. przycisku rosyjskiego w paradygmatach (óopodd: óópody: óópodbi : óopód: óopodćiM, óopoddMu, 6opodax; nótwA : tiohrao: nÓHRAU : nonsuid, nondTb) dopóty wydają się dowolne, dopóki nie zastanowimy się nad przyczynami, czy, ściślej mówiąc, nad warunkami tych przesunięć, tkwiącymi w pokładach najgłębszej starożytności słowiańskiej a częściowo nawet indoeuropejskiej. Takie prawa, jak prawo Fortunatowa (przesunięcie akcentu z sylab krótkich i znajdujących się pod tonacją cyrkumfleksową, opadającą, na następne sylaby znajdujące się pod tonacją akutową, wznoszącą się), prawo Szachmatowa (przesunięcie akcentu z sylab środkowych krótkich pod tonacją cyrkumfleksową ku początkowi słowa, ograniczone zresztą niektórymi specjalnymi warunkami), prawo powstawania intonacji zależnie od jakości samogłosek (od ich pochodzenia z monoftongów o pewnej długości czy, odwrotnie, z dyftongów o pewnym trwaniu), rzucają niemało światła na fakty występujące w żywych językach słowiańskich znanych nam teraz w całej ich pozornej różnorodności i dowolności. Jeśli i w tej dziedzinie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.