akuzatywno-ergatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Typ akuzatywno-ergatywny stwierdzono w językn gruzińskim. Gruziński ma dwa typy czasowników konotującycb po dwa rzeczowniki: transitiva i „causativa“. Dystrybucję trzech kluczowych przypadków gruzińskich można przedstawić, jak następuje: The car (nom.) is coming (nieprzech.) 'Auto nadjeżdża’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.