akwariowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ŻYWORÓDKA: 1) Viviparus, skrzelodyszne ślimaki słodkowodne o stożkowato-spiralnej muszli z wieczkiem; żyworodne — jaja rozwijają się w końcowym odcinku jajowodu; w Polsce 2 gatunki; 2) pospolite ryby akwariowe z rzędu zębokarpi (Cyprinodontes), pochodzące z rzek Ameryki Sr. i przyległych do niej części Ameryki Pn. i Pd.; zapłodnienie wewnętrzne; żyworodne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.