akwaryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W hodowli akwaryjnej nie sposób zapewnić pokarmu o tym samym składzie. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż ryby akwaryjne pochodzą przeważnie z tropików i w kraju nie występują ogranizmy stanowiące ich pokarm w naturze. W hodowli stosuje się pokarmy zastępcze, które w wypadku gatunków „zadomowionych” w akwariach dają zupełnie dobre rezultaty. Przy karmieniu ryb trzeba jednak przestrzegać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kornobis, Stefan 1986. Akwarium w mieszkaniu, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.