akwarystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) AKWARYSTYKA [łac.], wiedza oparta na obserwacjach i doświadczeniach w dziedzinie pielęgnacji oraz hodowli zwierząt i roślin w akwariach. Jako dyscypli¬ na nauk. wiąże się z wieloma gałęziami nauk biol., dostarczając im praktycznych metod pielęgnacji i rozmnażania organizmów wodnych oraz umożliwiając obserwacje tych organizmów i dokonywanie różnych eksperymentów. Do rozpowszechnienia a. w Europie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.