akwatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konteksty polityczno-społeczne. Analizie estetycznej poddana została także kompozycja literackich pejzaży: nacechowana semantycznie przestrzeń jest — wedle Majdy — nieustannie przez Witkiewicza sakralizowana, a jednocześnie pozbawiona statyki. W tatrzańskiej przestrzeni dominować ma różnorodny — wertykalny, horyzontalny i akwatyczny ruch, obejmujący — tak twierdzi krakowski polonista — całą naturę (wodę, powietrze, światło, ogień i ziemię)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.