akwilejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od 752 pod władzą Longobardów, a od 789 — Franków, którzy I. wraz z Dalmacją przyłączyli do Marchii Friulskiej, a następnie Akwilejskiej. W XIII w. w I., gł. w miastach nadmorskich, wzrosły wpływy sąsiedniej Wenecji; 1420 opanowała ona I. (oprócz —► Gorycji) i wyzyskała jako bazę w walce z—*• uskokami, później z Turkami. Po pokoju w —► Campoformio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.