akwizycyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 148 Władysław Zabrocki gramatyki. Zgodnie z przyjętą w niniejszej pracy perspektywą można powiedzieć, iż wyodrębnione zostają te elementy gramatyki, które determinowane są akwizycyjnie bezpośrednio przez uniwersalne zasady - są to nienacechowane elementy gramatyki, czyli takie, których obecność w gramatyce jest niezbędna ze względu na możliwość jej akwizycji czy respektowania. Pozostałe składniki gramatyki określa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.