akwizycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugą dziedziną, w której żywą działalność zapoczątkował Zipper przez inspirowanie elastycznej polityki taryfowo-tranzytowej, to akwizycja tranzytu rumuńskiego i czechosłowackiego. Uważano go słusznie za głównego „homme de travail” w polityce eksploatacyjnej portu gdańskiego. Jako Żyd musiał opuścić rychło Gdańsk, aby uniknąć hitlerowskiego prześladowania, i został mianowany kierownikiem ekspozytury akwizycyjnej portów polskich i polskich kolei w Belgradzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kasprowicz, Bolesław 1965. Byłem juniorem, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.