akwizytor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W wypadku, omówionym w ust. 2-gim uwagi, po rozrachunku, któryby wrykazał 1200 zł. za półrocze, zaliczy się ubezpieczonego na drugie półrocze do grupy E według wrynagrodzenia 200 zł. mieś.; gdyby zaś rozrachunek wykazał kwotę 240 zł. (40 zł. mieś.), akwizytor pozostanie w grupie A (zgodnie z art. 14 ust. 2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.