akyn

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KAZACHSKA LITERATURA, przez setki lat ograniczona była do ustnej tradycji; przeciw uciskowi feudal. występują pieśniarze lud. (akynowie). Wielkie znaczenie zyskał pieśniarz D. Dżabajew, który mimo podeszłego wieku zajął wybitną pozycję w literaturze radź. Kazachstanu. Etnograf I. Altynsarin stwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.