alabastron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wazy greckie (typy): 1 stamnos, 2 kyatos, 3 skyfos, 4 pelike, 5 alabastron, 6 amfora panatenajska, 7 amfora szyjowa, 8 krater wolutowy, 9 ojnochoe, 10 hydria, 11 kanlaros, 12 aryballos, 13 pyksis, 14-15 czary, 16 lekyt, 17 amfora wybrzuszona, 18 krater dzwonowaty, 19 krater kielichowy, 20 psykter na czarnym tle), dajqcy wi?ksze mozliwosci artystyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.