alaninowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ' Aktywność AspAT i A1AT oraz fosfatazy alkalicznej w surowicy wykonano u 40 chorych. W 58 proc. przypadków stwierdziliśmy wzrost aktywności aminotiansferazy asparaginowej do 196 j. R. oraz aminotransferazy alaninowej do 128 j. K. U pozostałych, były one prawidłowe i wahały się około 25 j. K. Wzrost aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy obserwowaliśmy tylko u 16 proc. chorych. W nielicznych przypadkach, w czasie leczenia encortonem, aktywność aminotransferaz i fosfataz ulegała normalizacji przy równoczesnym ustępowaniu żółtaczki. Wykonana w tych przypadkach próba bromsulfaleinowa była zawsze wyraźnie podwyższona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.