alarmistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z tym prawdziwa ocena postawionego tu problemu będzie zawierać się w stwierdzeniu, że jakkolwiek więcej jest na świecie ludzi wierzących, to równocześnie w społeczeństwach o wysokim poziomie życia cywilizacyjnego następuje proces odchodzenia od zasad religijnych. Tego procesu nie należy traktować alarmistycznie jako jedynego i wiodącego do rozpowszechnienia się indyferentyzmu czy laicyzacji. Jednocześnie przecież trwa proces pogłębiania się postawy światopoglądowej religijnej. Niemniej zjawisko laicyzacji i ateizacji środowisk wierzących istnieje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piasecki, Bolesław 1971. Siły rozwoju, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.