alarmon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obciążającego terminu „znaki” — oraz ich „dziedzinami”. Przez „symbol” rozumie on „molekułę nadajnika wewnątrzkomórkowego, która akuinuluje się, gdy komórka wystawiona jest na określone działanie otoczenia” (inni nazywają to „alarmonem”), „dziedziną” zaś symbolu są „wszelkie procesy metaboliczne, którymi ów symbol steruje”. Pojęcie „kodu metabolicznego” wiążącego zdarzenia zewnątrzkomórkowe z wewnątrzkomórkowymi, w którym poszczególne symbole reprezentują pojedyncze stany otoczenia, pojawia się tu z racji faktu, iż każdy zbiór warunków' pragmatycznych skorelowany jest z odpowiednim znakiem wewnątrzkomórkowym. Znakomitym przykładem tego rodzaju symbolu jest u Tomkinsa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.