album-pamiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tuż przed chorobą, w 1954 r., kończy dr Orańska pracę pt. „Dwa sztambuchy gdańskie z XVII wieku w zbiorach kórnickich i Muzeum Narodowego w Poznaniu“ (w druku w „Studiach Muzealnych“, t. II). Omawiając dwa albumy-pamiętniki, zawierające obok wierszy, sentencji itp. szereg interesujących rysunków artystów gdańskich i śląskich — dr Orańska szeroko szkicuje tło kulturalne i stosunki artystyczne Gdańska w pierwszej połowie XVII stulecia, ustala autorstwo rysunków (m. in. prace...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.