albuminometr

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W celu przybliżonej oceny zawartości białka w moczu posługujemy się tak zwanemi białkomierzami (albuminometry), które opierają się na zasadzie następującej: określoną ilość moczu miesza się z odczynnikiem strącającym białko. Osad strącony opada i po jego obfitości zapomocą skali, znajdującej się na przyrządzie, oceniamy zawartość białka w litrze moczu. Przyrządy takie nadają, oczywiście, tylko dla celów lekarskich. Częstokroć popełnia się tutaj błąd, wynoszący 0,2 do 0,3% białka 1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.