alchemiczno-teozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co więcej wszakże, Merkuriusz albo ton okazuje się siłą pobudzającą wszystkie duchy boże, czyli moce Boga, a nawet wręcz budzącą w nich życie, czyli dającą im byt konkretny ;— rodzącą te duchy. Odnosi się to jego dynamizujące działanie nawet do trzech najpierwszych „duchów bożych w boskiej mocy”, to jest do trzech jakości: cierpkiej, słodkiej i gorzkiej. Boehme szczegółowo objaśnia alchemiczno-teozoficzną mechanikę powstawania i działania owych mocy szóstego ducha i kończy taką oto rekapitulacją: „Zrozum to, jak należy! Rodzi on [tj. ów szósty duch, Merkuriusz albo ton] swego ojca i swoją matkę, zarówno jak i jego samego rodzi jego ojciec i jego matka, albowiem z chwilą, kiedy zostanie cieleśnie urodzony, wówczas wspólnie z cierpką jakością rodzi nieustannie ogień, zaś ogień rodzi światło, a światło jest błyskawicą [iskrą], która rodzi nieustannie życie we wszystkich duchach źródeł, z których duchy owe czerpią swoje życie i wciąż rodzą jeden drugiego.” 19 20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kępiński, Zdzisław 1980. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.