aldolaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odszczepianych lub przyłączanych przez 1. można wyróżnić: karboksy-liazy (dekarboksylazy lub karboksylazy), odszczepiające lub przyłączające dwutlenek węgla, hydro-liazy (dehydratazy lub hydratazy), katalizujące rozbicie wiązania między atomami węgla i tlenu, aldolazy, katalizujące kondensacje aldolowe itd. Przykładami 1. są: hydrataza fumaranowa (fumaraza), katalizująca reakcje między fumaranem i wodą a jabłezanem w cyklu —*- Krebsa; amoniako-liaza aspa485...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.