aldowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kolumna druku na jasnej tafli stronicy. Nie tylko rozmiary jednak i stosunek wzajemny tych elementów decydują tu o wyniku usiłowań artystycznych, o sztuce, wyrażonej w stronicy druku: głębia i odcień czerni farby drukarskiej w kolumnie, ściśle związane z intensywnością i odcieniem białości papieru dopełnią harmonii tej stronicy. By uprzytomnić sobie znaczenie tych pozornie nikłych i nieważnych czynników piękna w książce, przypomnijmy aldowskie druki kursywą, druki Bodoniego i druki pierwszych Didotów antykwą, gdzie w całej pełni dano wyraz trosce o te czynniki, o piękność kolumny i marginesów. W Polsce lat niemało studiom nad kolumną, marginesem, stronicą poświęcił Adam Półtawski, który stworzył szereg arcydzieł w tej dziedzinie; jest to największy dziś polski artysta książki; jemu też zawdzięczamy powstanie pierwszej polskiej czcionki drukarskiej, „antykwy Półtawskiego“, znanej już z wielu druków. Do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.