aleatoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczyt. Również i czytelnikom forma, która jest w pewnym sensie improwizacją, stawia w porównaniu z odbiorem form tradycyjnych, wobec trudności wymagających wzmożonej i czujniejszej chłonności intelektualnej, większej wrażliwości artystycznej, bowiem w podobnych wypadkach nie kto inny, lecz właśnie odbiorca dzieła sztuki powinien sobie dopowiedzieć to, co przez autora nie zostało dopowiedziane, a także kierując się subiektywną świadomością, uporządkować nieład, dzięki czemu, podobnie jak muzyczne utwory aleatoryczne mogą mieć wiele różnych realizacji i jeden zapis kompozytorski mo£e prowadzić do wielu różnych dźwiękowych obrazów, również i w sferze literackiej fikcji, skoro autor raczej swoją wizję proponuje i sugeruje, aniżeli ją narzuca, poszerzać by się musiał zakres osobistej inwencji czytelników, i znów trzeba się liczyć, że wyzwolone by wówczas zostały nie tylko inteligencja oraz intuicja, lecz również pluskania intelektualnych bełtów i wrażliwość kamiennych tłuków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.