aleatoryka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wcale poważna. Wpływ jazzu uwydatnia się w muzyce współczesnej coraz silniej,, nie tylko dlatego, że stylizują go już „wielcy”, jak Strawiński, i nie tylko dlatego, że zaważa on coraz silniej na współczesnej muzyce USA. Wraz z jazzem weszły do muzyki współczesnej pewne zasady kształtowania, wywierając na nią znaczny wpływ. Czyż źródeł aleatoryki muzycznej nie należy szukać właśnie w poczynaniach jazzu? 138 O wielowarstwowości kultury muzycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.