alef

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dużej ilości powietrza z płuc, co — jak już wiemy — wpływa na przekształcenie głosek dźwięcznych w bezdźwięczne, więc i tu samogłoska nagłosowa pod wpływem rozsunięcia wiązadeł głosowych mogłaby się zmienić w jakiś przydech, toteż aby zapobiec tej bardzo dużej zmianie, wiązadła głosowe, a właściwie mięśnie pierścieniowo-nalewkowe boczne przeciwstawiają się naporowi powietrza i wykonywają aż nazbyt energiczny skurcz, który doprowadza do chwilowego zderzenia się wiązadeł. To samo spotykamy w językach semickich. Litera alef w alfabecie semickim odpowiada uprzedniemu zwarciu krtani (Polacy i Francuzi stosują niekiedy następcze zwarcie krtani, gdy dają krótką jednosylabową odpowiedź zakończoną samogłoską, np. ba?, nie?, non?,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.