alegancki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marek, snuć się jak M. po piekle 316 mariaż 121 marliwo 90 marności tego świata 164 marsz do soajalizmu 161 m. 	po drodze do socjalizmu 302 marynar, alegancki m. 33 Ma ryś 33 marzenięta 45 masarnia 98 masy ludowe 259 m. pracujące 259...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Skorupka, Stanisław 1966. Stylistyka polska. Zarys, wyd. 3, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.