alegoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tym względem nawet oznacza Przedśteit epokę i zwrot w jego poezyi. Żadnych alegoryj, żadnych personifikacyj, żadnych wymysłów wyobraźni; czysta myśl, odziana w najprostszą formę wiersza. Przedświt jest pierwszym wierszowym poematem Krasińskiego i pierwszym nie alegorycznym; a jak jest uzupełnieniem i rezultatem całej jego dotychczasowej pracy ducha, tak jest i zbiorem i wyrazem całej późniejszej; ani myśli, zawartych w Przedświcie, ani jego formy już on nie porzuca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.