alegoria-trop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez alegorię”. Ta forma wypowiedzi gwarantowała, zdaniem badaczy, szczególną jakość, a mianowicie zagadkowość, tajemniczość, niejasność wypowiedzi, która dzięki temu przyciągała uwagę słuchacza lub odbiorcy, stawała się dlań bardziej atrakcyjna. Motyw alegorycznego sposobu mówienia i alegorycznego stylu (ten ostatni realizował się poprzez używanie alegorii-tropu lub alegorii-figury retorycznej) pozostawał w dobie średniowiecza raczej ma marginesie wiedzy teoretycznej. Znajdował się w cieniu „alegorioznawstwa” zorientowanego semiotycznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.