aleksandrynizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wistego wpły wu hellenizmu na poglądy Pawła" (sfer 429—455). Już z takiego sformułowania tytułu rozdziału widać, że przeciwstawiam się tym egzegetora, którzy teologię Pawłowa wyjaśniali w oparciu bądź to o bezpośrednią zależność od hellenizmu( bądź też od tej szczególnej jego formy, którą możnaby nazwać aileksandrynizmem. Judaizm na diasporze w mniejszym ozy większym stopniu aleksandrynizmowi ulegał, stwarzając nawet szczególne formy interpretacji Pisma św...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.