alginowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) części M. Bałtyckiego i w M. Północnym, ma plechę od 0,1 do 3 m dł., o kształcie skórzastej wstęgi» osadzonej na krótkim styliku. Plechy wielu gatunków stanowią surowiec do otrzymywania soli kwasu —> alginowego, jodu (varec, kelp), soli sodowych i potasowych, ponadto użytkowane są jako pasza i nawóz; L. japónica, gat. o plechach wstęgowatych, do 12 m dł., występujący u wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.