algorytm-schemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przykłady występowania większej liczby algorytmów/schematów można znaleźć w publikacjach znajdujących się w grupie tematycznej (Si), dotyczącej systemów informacyjnych. Jest to zrozumiałe z uwagi na rolę, jaką zwykle pełnią algorytmy w projektowaniu i budowaniu systemów. Pierwsze miejsce pod względem ilości tego rodzaju formalizacji zajmuje monografia M. Ciganika Systemy informacyjne w nauce, technice i ekonomice (Si). Znaleziono w niej 55 algorytmów-schematów (Ciganik, 1984, B). Inne opracowania, zaliczone do tej samej grupy, to dwie pozycje Macieja Bargielskiego o projektowaniu systemów informacyjnych, z których jedna zawiera 11, a druga 26 schematów (Bargielski, 1982 i 1988, B). Maciej Gołembiowski, zajmując się systemem archiwów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pindlowa, Wanda 1994. Informetria w nauce o informacji. Me­to­dy i problemy, Kra­ków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.