alienowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sowaną praktykę alienowania uprawnień sądowych. Rozbudowuje się konkurencyjne sądownictwo duchowne155. Stany przejmują organizację nowych sądów wprowadzanych wr XIV i XV w. zwłaszcza dla zwalczania rozbojów 155 156  157 i w pocz. XV w. penetrują do nadwornego sądu książęcego. Interesującym przejawem działalności księcia jest założenie przez Warcisława IV uniwersytetu w Gryf ii w roku 1456 ,57...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.