alkilofosfonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kwas alkilofosfonowy RPO(OH)*, kwas dwualkilofosfonowy RjPO(OH). Do niedawna z.f. miały znaczenie tylko teoretyczne, badania ograniczały się do otrzymywania nowych połączeń i oznaczania ich własności, dopiero podczas II w'ojny świat, stwierdzono, że niektóre z nich mogą być użyte jako bojowe środki trujące działające na układ nerwowy (np. trylony); szereg z.f...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.