alkilosulfonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) muz. przez dokładną analizę jego elementów i ich powiązań ; najnowszej muzyce poświęcił prace Die moderne Musik seit der Romantik ( 1927), Die Tonsprache der neuen Musik (1928), Neue Musik in den Strömungen unserer Zeit (1949) oraz redagowany przez siebie 1924-33 periodyk „Melos”; jego Eine deutsche Musikgeschichte (1934) 	osnuta jest na tle całej kultury Zachodu. MERSOLAN, nazwa handlowa substancji —► powierzchniowoczynnych, produkcji niem.; pod względem chem. są to sole sodowe kwasów alkilosulfonowych otrzymywane przez hydrolizę (w obecności wodorotlenku sodowego) mersoli, które otrzymuje się z kolei przez chlorosulfonowanie węglowodorów lub z alkoholi nasyconych; stosowane jako syntetyczne środki piorące oraz środki pomocnicze w przemyśle włók. (wywierają korzystny wpływ na równość wybarwień)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.