alleliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DOMINOWANIE, panowanie cech, przewaga oddziaływania jednego z genów pary allelicznej (—► allele) w wytwarzaniu cechy organizmu. W przypadku całkowitego d. nie można odróżnić mieszańca pierwszego pokolenia (F2) od formy rodzicielskiej z genem dominującym; drugi gen pary alleli jako recesywny (—* recesywność). ustępujący, przejawia swą obecność dopiero u V, osobników drugiego pokolenia mieszańców (F*), np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.