almerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) E. (Italia, Płw. Iberyjski, Francja zach. i pd.) rozwinęło się wiele drobnych kultur roln. o typie śródziemnomorskim (np. kultura almerska) z charakterystycznymi wielkimi budowlami i grobowcami kamiennymi. Na pd. od wybrzeży Bałtyku powstały miejscowe kultury hodowców-rolników (od ok. 3500 p.n.e. kultura pucha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.